Alice和糯米糍小姐

微博:Alice和糯米糍小姐 微信:13996235205

我们不必着急要一个结果,我们更应该享受这件事情,嗯,我们应该慢慢的生活……

晚安😘

你的眼睛里藏了星辰大海[小狗]治愈系的小朋友,每次拍摄都是一次心灵的洗礼,看见小孩子纯真的笑脸真是好开心,每一次都会全心投入创作,不仅仅是记录了孩子的童年,这每一幅画面对我来说都是珍贵的经历

我相信这世界上,有些人有些事有些爱,在见到的第一次,就注定要羁绊一生,就注定像一棵树一样,生长在心里,生生世世。

                                    

                                               千与千寻